ολόκληρος ο κόσμος είναι μια οικογένεια. – είμαστε ένα